aperia-online-database-marketing

Database marketing

Veel bedrijven hebben zeer waardevolle informatie in hun database over hun klanten. De vastgelegde informatie blijft dikwijls onbenut. Het ontbreekt regelmatig aan tijd, kennis en middelen om data zodanig te analyseren en te verrijken dat deze kunnen worden ingezet voor marketingactiviteiten. Een gemiste kans.

 

Met database marketing kun je meer rendement behalen en jouw klant relevantie bieden. De informatie uit jouw database vormt het voetstuk voor een succesvolle strategie. Hoe goed ken je je klant? Gebruikt u de aanwezige kennis over jouw klanten effectief? Wat is database marketing?

 

Bij database marketing gaat het erom dat de gegevens die worden opgeslagen via bijvoorbeeld CRM-systemen worden gebruikt voor marketing, communicatie en sales. Hoe meer je over je klanten weet, hoe beter je kunt inspelen op hun individuele behoeften en de nodige relevante informatie en/of aanbod. 

 

De voordelen van database marketing:

  • Op de individuele klant gepersonaliseerd aanbod kunnen doen.
  • Hoger rendement (lager weigeringspercentage).
  • Hogere conversie.
  • Relevantie bieden.
  • Verhogen klant retentie (focus op inbound).
  • Waarde creëren van jouw eigen organisatie.

 

Het is bij database marketing van belang dat de gegevens gestructureerd worden opgeslagen. Bij kleinere bedrijven worden klantgegevens vaak in Excel en Word bijgehouden. Vanaf een bepaalde schaalgrootte is dat echter ondoenlijk. Ook binnen het MKB kiezen steeds meer bedrijven voor een CRM-systeem. Dit vergemakkelijkt het relatiebeheer. Een CRM-systeem maakt het ook mogelijk om administratieve processen te automatiseren. De gegevens voor marketingdoeleinden gebruiken is echter een vak apart. Een gedegen klantendatabase die up-to-date is en tevens inzicht kan geven in de behoefte van jouw klant is van ongekende waarde voor jouw onderneming.

Daarom kies je voor Aperia Online

Aperia Online heeft veel ervaring met database marketing. Met name bij bedrijven in het MKB zorgen we ervoor dat de klantinformatie optimaal kan worden benut voor cross-selling (verkoop van aanverwante producten), up-selling (verkoop van een product uit een hoger segment) en deep-selling (meer verkoop van hetzelfde product).

 

We zijn je graag van dienst bij de volgende fasen:

Verzamelen van klantgegevens

Hoe meer je vastlegt, hoe beter. Van informatie over productaankopen tot feedback/reacties en klachten. We adviseren je graag hoe je alle data het best kunt vastleggen en helpen je de gegevens te ordenen zodat verschillende databestanden met elkaar kunnen worden gekoppeld. In de nieuwe privacy wetgeving dien je transparant te zijn over de data die je van klanten wenst te ontvangen en hier voor dienen ze goedkeuring te verlenen. 

Analyse

We hebben alle programma’s in huis om de data vanuit jouw interne bronnen (zoals transactiegegevens, callcenter gegevens, website clickstream data, etc.) met elkaar te koppelen en deze te verrijken met externe data, zoals socio-demografische kenmerken (leeftijd, geslacht, woonplaats, etc.). Vervolgens creëren we toegevoegde waarde met behulp van datamining (het zoeken naar statistische verbanden om marketing en sales opportunity’s te ontdekken).

Toepassen van klantkennis

De informatie die uit de data-analyse komt vormt belangrijke input voor jouw sales strategie. We helpen je graag de informatie te vertalen naar bruikbare methodieken voor jouw cross-, up- en deep-selling activiteiten om zo jouw rendement te verhogen.

Wil je vrijblijvend advies over database marketing?

Neem contact met ons op voor een gesprek over de mogelijkheden en kansen die wij voor jouw organisatie zien. We zijn bereikbaar per mail op info@aperiaonline.nl of telefonisch via +31 (0)35 538 538 0.